Farebná schéma portálu: Ružová Modrá Červená Oranžová Zelená Hnedá

Kombinovaná doprava

1

AGNET s.r.o.

Stropkov AGNET s.r.o.

Špedícia - špeditérska činnosť
Zasielateľstvo
Medzinárodna doprava
Vnútroštátna doprava
Preprava nebezpečných nákladov
Nákladná doprava do 3,5t
Nákladná doprava do 7t
Nákladná doprava do 14t
Nákladná doprava nad 20t

Naším poslaním je uspokojovanie potrieb zákazníka poskytovaním zasielateľských (vnútroštátne a medzinárodné), logistických a doplnkových služieb a napomáhať zákazníkovi dosiahnuť svoje ciele a plány i s našim pričinením.Vaše výhody :* Dopravíme Váš tovar maximálne ekonomicky
* Garantujeme ceny pravidelných prepráv


* Robíme celú Európu – hranice tam pre nás nekončia
* Prepravujeme tovar od kusových zásielok ( dokládky ) až po kompletné návesy
* Vašim požiadavkám poslúžia :

  • dodávky s nosnosťou do 1,5 t
  • vozidlá s nosnosťou do 3,5 t
  • sóla s nosnosťou do 6,2 t
  • súpravy s nosnosťou do 13 t
  • návesy s nosnosťou do 24 t
  • skriňové a plachtové vozidlá
Informujeme Vás o polohe vozidla – bezodkladne
Individuálny prístup : 
„ Disponujem širokou databázou slovenských a zahraničných dopravcov a budem robiť všetko pre splnenie Vašich požiadaviek “
... Váš individuálny logistic manager

BOPER - Medzinárodná doprava

- Zameriavame sa na prepravu do Ruska
- preprava ADR
- preprava chladiarenskými návesmi
Ďalšími prepravnými destináciami sú Taliansko, Slovinsko, Rakúsko, Ukrajina, Fínsko.
Na základe povolení CEMT vykonávame aj treťoštátne prepravy z Talianska a Rakúska do Ruska a späť.
Hlavná činnosť spoločnosti:
* prepravné a zasielateľské služby,
* preprava tovaru štandardnými návesovými súpravami,
* preprava tovaru veľkokapacitnými návesovými súpravami,
* preprava nebezpečného tovaru podľa dohovoru ADR.
Ďalšie činnosti:
* pneuservis
* predaj pneumatík na všetky druhy vozidiel
* predaj náhradných dielov na nákladné vozidlá

- Medzinárodná doprava
- Vnútroštátna doprava
- Cestná doprava do 20t
- Špedícia - špeditérska činnosť


STD DONIVO a.s. - Medzinárodná kamiónová doprava a špedícia

- Medzinárodná kamiónová doprava a špedícia


PONUKA SLUŽIEB
• Celo-vozové prepravy v rámci celej EÚ
• Čiastočné prepravy po celej Európe
• Preprava zberného tovaru
• Skladovanie a logistika
• Pripoistenie zásielok počas prepravy
• On-line sledovanie zásielok
• Špecializácia na prepravy tovarov pre oceliarsky,
automobilový, chemický, papierenský, ľahký
stavebný a strojárenský priemysel, vrátane prepráv
nebezpečného tovaru ADR s výnimkou výbušných
a rádioaktívnych látok.
• Špedícia a zasielateľstvo


VÝHODY NAŠICH VOZIDIEL
• preprava oceľových zvitkov v pozdĺžnych muldových návesoch
tzv. korýtkach
• preprava objemných tovarov vo veľko-objemových súpravách 120m3
( 3-stranná rolovacia plachta, možnosť prechodového čela a zdvih strechy )
• vozidlá s výmennou nadstavbou
• naše vozidlá spĺňajú emisnú triedu EURO 5 a EEV
• vybavenie vozidiel monitorovacím a navigačným systémom


VOZOVÝ PARK

Špecializácia jednotlivých odštepných závodov:
Vranov nad Topľou:
- plachtové návesy
- muldové návesy
Banská Bystrica:
- veľkoobjemové súpravy
- chladiarenské frigo návesy
- súpravy s výmennou nadstavbou
Bratislava:
- mega plachtové návesy
- súpravy s výmennou nadstavbou

ES – TRADING SK, s.r.o

Náplňou našej firmy ES-Trading Sk, s.r.o. so sídlom v Kútoch je predaj nových návesov a prívesov Wielton. Za krátku dobu sme vďaka svojim skúseným predajcom vytvorili silného dílera spomenutej značky na Slovensku. Prioritou našich predajcov je osobný prístup a slušné vystupovanie.

Cieľom našej firmy je vždy vyhovieť požiadavkám našich zákazníkov a poskytnúť profesionálne služby na najvyššej úrovni.

Spoločnosť Wielton bola založená v roku 1990, v ktorom okrem dovozu a modernizácie jazdených návesov zo Západu začala s výrobou nových návesov značky Wielton. Od roku 1995 sa táto spoločnosť začala venovať výhradne výrobe a predaju nielen na poľskom trhu, ale ich výrobky sa začali rozširovať tiež v západnej i východnej Európe, kde sa overila kvalitná konštrukcia týchto návesov.

ABONEX, s.r.o. - Medzinárodná doprava a špedícia

ABONEX, s.r.o. hlavnou činnosťou spoločnosti je Medzinárodná doprava, Špedícia, Nákladná doprava, Cestná doprava, Lodná doprava, Letecká doprava, Kontajnerová doprava, Kombinovaná doprava, Expresná doprava, Zasielateľstvo, Preprava nebezpečných nákladov podľa ADR, Preprava skaziteľných potravín chladiarenskými FRIGO návesmi, Doprava do celého sveta so špecializáciou na Francúzsko

Hanseatic Slovakia, s.r.o. - Zasielateľstvo

Hanseatic Slovakia pôsobí na slovenskom trhu od roku 1995. Spoločnosť sa v súčasnosti zaoberá zasielateľskou činnosťou v oblasti medzinárodnej a vnútroštátnej prepravy :

Námornej prepravy,
Kamiónovej prepravy
Riečnej prepravy
Leteckej prepravy
Železničnej prepravy
Kombinovanej prepravy
Zároveň ponúka zbernú službu skladovanie a balenie. Neodmysliteľnou súčasťou našich služieb je komerčné pripoistenie prepravovaného tovaru a poistenie zodpovednosti zasielateľa.

Našim zákazníkom poskytujeme najkvalitnejšie služby šité priamo na mieru. Individuálny prístup, ústretovosť, empatia a flexibilita sú tie piliere, na ktorých stojí každá komunikácia.

ADR - školenia a konzultácie, s.r.o.

Firma “ADR – školenia a konzultácie, s.r.o.” bola založená po zrušení ÚCD dňa 22. 04. 2005. Naďalej sa zaoberá školeniami vodičov, bezpečnostných poradcov a iných účastníkov cestnej prepravy nebezpečných vecí, poradenskou a konzultačnou činnosťou v tejto oblasti. Pracovníci firmy majú 18 ročné skúsenosti s Dohodou ADR, počas ktorých sa zúčastňovali na jej prekladoch, vydávaní v slovenskom jazyku, zavádzaní do praxe v Slovenskej republike a pri výkone štátneho odborného dozoru.

1
Boper Izotrans Iveco Agnet Volvo ES – TRADING SK, s.r.o Slovak Finance ADR